Dodali Vaši dodavatelé skutečně to, za co se chytáte zaplatit?

Posoudíme skutečný soulad plnění se smlouvou.

Nezávislé a kompetentní stanovisko.

Od ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Vám poskytne oporu a jistotu při Vašem rozhodování.

Je požadovaná cena projektu v místě a čase obvyklá?

Je požadovaná cena projektu v místě a čase obvyklá? Nerozhodujte se sami. Zeptejte se expertů ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost.

Skutečně to není diskriminační zadávací dokumentace?

Získejte názor expertů ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost.

Potřebujete oficiální názor či podporu rozhodování?

Validační centrum jej poskytne v jednotlivých milnících projektů, nebo investic. Zkušení experti ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Vám jsou k dispozici.

Když chcete vidět pod povrch.

Akreditovaná forenzní laboratoř odhalí realitu.

Jaké mohou být skutečné náklady?

Vynaložené na provoz či údržbu pořízené investice v oblasti ICT? Nezávislý posudek ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost napoví.

 

Hrozí Vám spor či napadení Vašeho rozhodnutí?

Znalecký posudek může být účinným argumentem, že rozhodnutí bylo správné.

Rozhoduje Vaše hodnotící komise odborně a odpovědně?

Máte pochybnosti o hospodárnosti a efektivnosti doporučovaného výsledku? Poskytneme Vám oficiální a odborné stanovisko ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost. Odpovědnost za rozhodnutí je na Vás.

Cetag - novinky

Znalecký posudek

Znalecký posudek vám poskytne objektivní názor pro rozhodování. Účelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné a které závisí na odborných znalostech.


více zde

Cetag - novinky

Validační centrum

Je soubor služeb, který Vám poskytuje podporu v celém životním cyklu projektového, investičního, změnového či provozního záměru. Validační centrum připravuje argumenty a rozbory pro správné rozhodování.

více zde

Cetag - novinky

Forenzní laboratoř

Ve forenzní laboratoři realizujeme analýzu a odborné zdokumentování požadavků v oblasti ICT. Závěry forenzní analýzy jsou následně prezentovány ve formě znaleckého posudku.


více zde

Klienti nejvíce žádají...

Zajištění expertních analýz či analytických zpráv ve formě znaleckých posudků v celém cyklu veřejné zakázky s cílem zajistit její transparentnost, efektivnost a hospodárnost.